“Het stopt niet meer”

Nederlandse begrafenisondernemers maken overuren. De afgelopen maand stierven zo’n 1.150 meer mensen dan verwacht. Dit betekende dat er in elk van de vijf weken van die maand sprake was van oversterfte. Concreet stierven er meer 65-plussers en verpleeghuisbewoners dan verwacht, meldt het CBS. De sterftecijfers over juni gaan over vijf weken, week 22 tot en met 26 (30 mei tot en met 3 juli 2022). In elk hiervan lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte.

Lees verder