About

Welkom bij ‘United Countries of Europe’. Gewild of niet, een naam die er uiteindelijk gaat komen. Het meeste nieuws van deze website komen we niet op onze ouderwetse televisie en gevestigde media tegen, u mag zelf uitmaken waarom niet. Relativeren, constateren en gezond nadenken is het uitgangspunt van deze website.

Veel leesplezier… UCoE.