“Het stopt niet meer”

Nederlandse begrafenisondernemers maken overuren. De afgelopen maand stierven zo’n 1.150 meer mensen dan verwacht. Dit betekende dat er in elk van de vijf weken van die maand sprake was van oversterfte. Concreet stierven er meer 65-plussers en verpleeghuisbewoners dan verwacht, meldt het CBS. De sterftecijfers over juni gaan over vijf weken, week 22 tot en met 26 (30 mei tot en met 3 juli 2022). In elk hiervan lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte.

Lees verder

Het nieuwste vaccinatieschade dashboard (EU en VS)

Er zijn weer nieuwe getallen bekend, dames en heren. De officieel gemelde slachtoffers bij EudraVigilance (EU landen) en bij VAERS (USA), ziek of overleden, door de diverse gifspuiten die men covid vaccin pleegt te noemen.     Bijna 46 duizend EU doden en ruim 4,5 miljoen zieken/gewonden, waarvan bijna de helft ernstig tot levensbedreigend, door de gifspuiten.   Gaat het in de VS soms beter?   Ruim 1,5 miljoen meldingen, inclusief 29 duizend overlijdens en pakweg een half miljoen ernstige schades. Dat het een forse onderrapportage betreft heb

Lees verder