Regionaal tuchtcollege honoreert vrijheid van huisarts om in januari en februari 2021 off-label ivermectine en HCQ voor te schrijven voor de behandeling van Covid-19

Beslissing van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg te ´s Hertogenbosch dd. 18 november 2022. Het betrof een klacht die op 17 januari 2022 was ingediend door de inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) tegen een huisarts wegens vermeende overschrijding van zijn professionele normen. De klacht omvatte vier onderdelen: de medicamenteuze behandeling van Covid-19 patiënten met een combinatie van off-label voorgeschreven (genees)middel; uitspraken die de huisarts in diverse sociale media had gedaan over de preventie en de behandeling van Covid-19; ongevraagde inmenging van de huisarts bij een behandeling van

Lees verder

Vitamine D3-suppletie en de ernst van corona-infectie

Al vanaf begin van de pandemie in 2020 viel het op dat mensen met een ernstig beloop van Covid-19 vaak te laag waren in hun vitamine D3 en daarmee een lagere immuniteit hadden. Vervolgens werd in vijf grote retrospectieve studies (d.w.z. gebaseerd op gegevens uit het verleden, zoals uit bestaande patiëntendossiers, medische dossiers of administratieve dossiers) een sterk verband tussen vitamine D3-niveaus in het bloed en de ernst van het Covid-19-beloop. Dit beeld paste goed in bestaande kennis over andere infectieziekten waarbij vitamine D3-suppletie vaak blijkt te leiden

Lees verder

Huisarts Jan Vingerhoets verdedigt hulp aan patiënten

‘Ongehoord nieuws’ besteedde op 10 november aandacht aan de rechtszaak van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen huisarts Jan Vingerhoets. Tijdens het hoogtepunt van de crisis schreven meerdere Nederlandse huisartsen off-label medicatie voor aan Covid-patiënten. Het argument van de inspectie is dat deze middelen niet voorgeschreven hadden mogen worden omdat niet bewezen is dat zij werken tegen Covid. Jan Vingerhoets werd door de inspectie voor de rechter gedaagd. Vingerhoets licht in de uitzending zijn keuze voor het off-label voorschrijven toe: ‘Als de rechter mij wil straffen vanwege

Lees verder