Het staat op instorten…..

We kunnen ons afvragen of het doelbewust is dat onze regimes op alle fronten de samenleving die we de afgelopen 70 jaar met elkaar hebben opgebouwd aan het slopen zijn. Misschien wordt het zo gestuurd en past het allemaal in hun plannen. Build Back Better impliceert dat er eerst het een en ander afgebroken dient te worden voordat ze het naar hun model opnieuw kunnen opbouwen. En aangezien ik tot nu toe nog op geen enkel moment en ten aanzien van geen enkel onderwerp de indruk heb dat

Lees verder