Toelichting bij onderzoek naar huizenprijzen

Elk jaar biedt het Kadaster op verzoek van Elsevier Weekblad inzicht in de situatie op de Nederlandse huizenmarkt. Dat gebeurt aan de hand van een robuuste analyse van alle transacties per wijk in het voorgaande jaar. Voor de vier grote steden plus Eindhoven worden cijfers op buurtniveau vergeleken. Uitgangspunt is de gemiddelde, betaalde prijs per vierkante meter woonoppervlak. Het gaat dus niet om WOZ-waarden of vraagprijzen van huizen die te koop staan, maar om werkelijk betaalde bedragen. Ook wordt gekeken naar de prijsontwikkeling ten opzichte van de drie

Lees verder