Bewijs van bewuste opzet van variërende toxiciteit in verschillende Pfizer Covid-19 vaccin batches

In sessie 85 van de Duitse corona onderzoekscommissie van Dr. Reiner Fuellmich legt Dr. Wolfgang Wodarg uit dat er, n.a.v. grondige statistische analyse van farmacie student Craig Paardekooper, naar voren is gekomen dat er variërende toxiciteit van verschillende Pfizer Covid-19 vaccin batches aan te tonen is. De statistische analyse van de Amerikaanse VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) data laat zien dat er wel 3000x hogere toxiciteit in bepaalde Pfizer vaccin batches zit in vergelijking tot andere batches. Een lineair verband wordt duidelijk aangetoond tussen de verschillende toxiciteit

Lees verder