Waarom willen progressieven toch steeds achteruitboeren?

Het blijft verbluffend, hoe juist mensen die zichzelf als progressief afficheren, staan te applaudiseren bij elk initiatief dat neerkomt op terug naar vroeger eeuwen. Alternatieve geneeskunde komt veelal neer op kwakzalverij uit de negentiende eeuw. Organische landbouw is vooral landbouw met verwerping van alle 20ste en 21ste eeuwse kennis en innovatie. Nu is er weer groot enthousiasme onder progressieven voor de landbouwtransitie die Meino Smit bepleit: helemaal stoppen met gemechaniseerde landbouw. Boeren zonder trekker: het zal bepaalde gremia in politiek en maatschappij als muziek in de oren klinken.

Lees verder

Als we van het smulbos moeten eten gaan we honger lijden

Dit zijn tijden om Trofim Lysenko uit het vergeetboek te halen. Lysenko was een Russische bioloog die kort na de Tweede Wereldoorlog een geheel eigen versie van erfelijkheid bedacht, die in strijd was met de wetten van Mendel (en met alles wat we nu van DNA en genetica weten). Zo poneerde hij dat planten verworven eigenschappen konden doorgeven aan hun nageslacht, en dat dit een prima middel was om de oogsten van de zwaar kwakkelende landbouw in de Sovjet-Unie te verbeteren. Onder Stalin werd het Lysenkoïsme de officiële

Lees verder

Gidsland Nederland kan met zijn doorgedreven stikstofnorm nog veel leren van andere EU-landen

Het kabinet houdt met religieuze halstarrigheid vast aan de Kritische DepositieWaarde (KDW) als enige ‘wetenschappelijke’ graadmeter voor gezonde natuur. Johan Remkes is lang niet de enige die vindt dat we daar vanaf moeten. De KDW zou niet meer moeten zijn dan een risico-indicator. Voor elk Natura2000-gebied in Nederland is een KDW vastgesteld: het maximaal aantal kilo’s stikstof dat daar per hectare per jaar mag neerslaan. ‘Wetenschappelijk vastgesteld’, wordt dan altijd benadrukt: de KDW’s zijn objectief en universeel geldig, want het resultaat van peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek. Nederland paste zelf

Lees verder

Hoe natuurclubs met aan tafel zitten, met belastinggeld en met grootgrondbezit steeds meer de inrichting van Nederland bepalen

Natuurmonumenten en LandschappenNL bezitten dankzij vorstelijke subsidies steeds meer grond. Ze bepalen niet alleen de bestemming van hun uitdijende grondbezit, maar ook in toenemende mate wat er verder nog mogelijk is in Nederland. En: eigenbelang is hen niet vreemd. Daar waren ze ineens: de advertenties van 64 organisaties onder de noemer ‘We kunnen niet zonder natuur’. Het betrof een bonte verzameling van de gebruikelijke actievoerende groene organisaties, waarvan de meeste zwaar leunen op subsidie, zoals Milieudefensie en Natuur & Milieu, en/of de gelden van de Postcodeloterij (Greenpeace, Urgenda).

Lees verder

BUILD BACK BETTER 3 – GROENE ENERGIE

INLEIDING Ruim twee jaar geleden werd openlijk duidelijk in welke mate Haagse politici de grootste binnen- en buitenlandse bedreiging vormen ooit voor ons land en burgers die in vrijheid willen leven. We lijken nu in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Dat is echter slechts schijn. Zoals Churchill zei nadat de fascisten waren verslagen: ‘Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.’ Profetische woorden want de coronamediamachine komt langzaam op stoom en de

Lees verder

Gideon van Meijeren (FVD) staat pal voor de boeren: ‘Boeren worden weggepest!’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft zich op Twitter uitgesproken over de belachelijke uitspraak van de rechtbank Overijssel die er feitelijk op neerkomt dat koeien de wei uitgeprocedeerd worden. “Onze boeren worden weggepest,” schrijft Van Meijeren, om hun velden vervolgens te bedekken met zonnepanelen en andersoortige linkse hobby’s. Gideon van Meijeren is waanzinnig …

Lees verder

PvdA’er (!) Ronald Plasterk veegt de vloer aan met Klimaatakkoord: ‘Compleet irrationeel, gekkigheid!’

Oud-minister Ronald Plasterk veegt op schitterende wijze de vloer aan met het Klimaatakkoord, en dan met name met de nep-duurzame stroomopwekking via biomassa die ons door de strot wordt geduwd door GroenLinks. Zoveel gekkigheid, schrijft de PvdA’er (!), heeft hij van zijn leven nog niet gezien. Je zult het misschien niet geloven, maar de Nederlandse …

Lees verder

Doorgedraaide boswachter helemaal van de leg: dier en natuur hebben last van natuurliefhebbende mensen!

Bij Op1 mocht boswachter Arjan Postma langskomen om te vertellen dat wij mensen een grote schandvlek op de natuur zijn. Want onze liefde voor de natuur zorgt ervoor dat zij juist gesloopt wordt. We gaan zomaar naar het park, naar het bos, en naar het strand. Maar dat gaat zomaar niet! En nee, ook niet …

Lees verder