Raad van State-uitspraak legt bom onder plaatsing nieuwe windparken: “Het gaat rechtszaken regenen”

Vorige maand heeft de Raad van State zich gebogen over de plaatsing van een windmolenpark in Delfzijl, de RvS heeft de uitbreiding hiervan direct stopgezet. De uitspraak levert nogal wat frustraties op binnen het pro-windmolenkamp, zij vrezen nu dat het “rechtszaken gaat regenen” over andere projecten die op de agenda staan. Er kan eindelijk een …

Lees verder

LOL! Knettergek Amsterdam houdt plan drijvende zonnepanelen op Sloterplas achter de hand voor energietransitie

De gemeente Amsterdam kijkt naar de Sloterplas, de Gaasperplas en de Nieuwe Meer als mogelijke locaties voor het verder uitbouwen van de energietransitie. Als het voor de inwoners een beetje tegenzit dan komen er drijvende zonnepanelen te liggen. Vrijwel alle aandacht ging naar de belachelijke plannen voor eventuele windturbines rondom het Havengebied, de Noorder-IJplas, de …

Lees verder

Anti-wind-activisten in Drentse Veenkoloniën hebben onderhand weleens een succesje verdiend

De bouw van de windturbines is al begonnen, toch blijven omwonenden in Drenthe zich ertegen verzetten. Nu weer met een nieuw arrest in de hand van het Europese Hof van Justitie. Alleen al voor hun vasthoudendheid verdienen ze een keer een overwinning, vindt Gertjan van Schoonhoven. Elke strohalm grijpen ze vast, Jan Nieboer en andere Drenten die al jaren strijden tegen de bouw van tientallen reusachtige windturbines in de Veenkoloniën in Drenthe. De aanleg van het enorme windpark De Drentse Monden en Oostermoer – 45 turbines van maximaal

Lees verder

Raad van State en klimaatperikelen

Foto: RTV Drenthe. Een gastbijdrage van Paul Bouwmeester. In het artikel 489 Zonneweides en de Klimaatwet van 12 april, stelde ik de vraag of het mogelijk was de juridische grond onder zonne- en windparken weg te slaan door eenvoudig te bewijzen, dat ze geen duurzame energie leveren of kunnen leveren. In aansluiting hierop […]

Lees verder