Voltooid leven

Zoals het er nu naar uitziet zal het wetsvoorstel van D66 betreffende voltooid leven het niet halen. En dat is absurd, zeker als je er vanuit mag gaan dat de mens autonoom zou moeten zijn. Nu zijn er heel veel discussies over hoe autonoom of zelfs soeverein de burgers (burgers van de staat) (mogen) zijn. Dat valt knap tegen wanneer het een eigen gewenst levenseinde betreft, ook al is het volgens derden en vierden niet voltooid. Opmerkelijk, maar onontkoombaar heeft de mens geen zeggenschap over de eigen geboorte.

Lees verder

Mevrouw Kaag, wees open over de Wet voltooid leven

De kiezel in de schoen van de formatie is de (on)mogelijke Wet voltooid leven, die na een advies van de Raad van State al negen maanden in de lade van de D66-Tweede Kamerfractie ligt. Tot de indiening ervan blijft dit wetsvoorstel geheim voor de samenleving, terwijl het wel de complete formatie blijkt te blokkeren. Liesbeth van den Berg vraagt D66-leider Sigrid Kaag: is dit uw visie op democratie? Mevrouw Sigrid Kaag, het zou u als leider van D66 sieren als u het wetsvoorstel voltooid leven inclusief het advies

Lees verder

Geachte Pia Dijkstra, waarom komt u nu opeens met voltooid leven-wetsvoorstel?

Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden geeft wekelijks ongevraagd advies aan iemand in het nieuws. Deze week aan D66-Kamerlid Pia Dijkstra: ‘Ineens was u daar weer – en opnieuw over dat ene onderwerp: het recht op het beëindigen van een zelfverklaard “voltooid leven”. Waarom nu opeens naar buiten treden?’ Knap hoe u al jaren uw Tweede Kamerlidmaatschap weet te koppelen aan dat thema: de mogelijkheid voor ouderen die levensmoe zijn om euthanasie te plegen. Eind 2016 kwam u met het wetsvoorstel Waardig levenseinde. Dat overleefde de coalitievorming van 2017

Lees verder