Kostbare wachtlijst voor het verpleeghuis. Of valt het wel mee?

De overgang van thuis naar het verpleeghuis levert  hoofdbrekens op voor ouderen en hun naasten. Hoe zit dat, en wie kan hulp bieden? De organisatie van de ouderenzorg is een woud van regels, waarin ouders en hun kinderen nogal eens verdwalen. Atie Schipaanboord (62) van ouderenbond ANBO heeft het in de praktijk zien gebeuren dat naasten daardoor afzien van het aanvragen van een plek in een verpleeghuis. ‘Die vinden het te duur en te ingewikkeld, wat ertoe kan leiden dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig

Lees verder