Waarom toch die hijgerige intimidatie in de diaspora’s?

Bedreiging en intimidatie van wildvreemden met toevallig dezelfde etnische achtergrond is volstrekt normaal in de diaspora’s, vooral de Turkse. Constanteyn Roelofs schrijft over wat daarachter zit. Constanteyn RoelofsWekelijks verkent historicus Constanteyn Roelofs (1989) de tragikomische tegenstrijdigheden in economie en maatschappij. Zoals veel Nederlanders heb ik familie in Amerika. Na de oorlog was er in Nederland gebrek aan alles: landbouwgrond, huizen, banen… In de Nieuwe Wereld lagen deze zaken  voor het oprapen. Een broer van mijn grootmoeder vertrok naar de oostkust om daar een leven op te bouwen: hij studeerde, dreef

Lees verder