Een schuldgevoel over ras: Amerika steggelt over ‘critical race theory’

Discussies over racisme en discriminatie in de Amerikaanse samenleving zorgen al maandenlang voor spanningen. Het debat is verplaatst naar scholen: hoe moet de complexe geschiedenis van het land worden uitgelegd? Vier vragen over critical race theory. 1. Wat is critical race theory ook alweer? In beginsel is het een academisch discipline waarbij historische en systematische patronen van racisme in de Verenigde Staten worden uitgelicht en wordt getracht een link te leggen met moderne Amerikaanse instituten en wetten. Neem wetgeving uit het begin van de twintigste eeuw waardoor mensen

Lees verder