BUILD BACK BETTER? – Dl 2 Drugsbeleid

INLEIDING Binnen twee jaar heeft het regime alles wat met burgerlijke vrijheden te maken heeft vertrapt, gereduceerd tot een vage droom uit een ver verleden. Mondluierdragende sekteleden van de Heilige Coronakerk hebben gentherapie ondergaan en doen mee aan een medicijnexperiment waarvan niemand de gevolgen kan voorspellen. Intussen werpt het regime het plebs wat brokjes toe om hun ‘goede’ kant te laten zien. In dat opzicht verschillen ze niets van echtgenootmeppende kerels, kindermisbruikers of de eerste beste bankrovers. Gijzelaars, lees de meerderheid van de bevolking, ziet elke marginale vermindering

Lees verder