Advies aan Tjeenk Willink: een extraparlementair kabinet

De groeiende afstand tussen overheid en burger vraagt om een nieuwe politieke cultuur. Voormalig ambtelijk adviseur Gerrit Jan Bouwhuis doet een radicaal voorstel: een extraparlementair kabinet met bewindslieden die geen of weinig politiek profiel hebben en een volstrekt gelijkwaardige Tweede Kamer, die 100 procent dualisme praktiseert. Het lijkt aanmatigend om advies te willen geven aan de wijze en ervaren, ook door mij hoog geachte informateur. Toch wil ik zo vrijmoedig zijn. De politieke cultuur van het land waarvan ik burger ben, gaat mij ter harte. Met lede ogen

Lees verder