Archetypen

Het woord archetype is van oude Griekse oorsprong. Het woord bestaat uit ‘arche’, wat ‘primitief of oud’ betekent, en ’type’, wat ‘patroon, model of type’ betekent. Een “primitief patroon” waaruit alle andere vergelijkbare mensen, objecten of concepten zijn afgeleid. Psycholoog Carl Gustav Jung gebruikte de term archetype in zijn Theory of Human Mind. Hij geloofde dat universele, mythische figuren – archetypen – bestonden in het collectieve onbewuste van mensen over de hele wereld. Archetypen vertegenwoordigen de fundamentele menselijke motivaties en emoties die we ervaren als we opgroeien. Bron.

Lees verder