‘Historische, ongeëvenaarde transformatie’ landbouw zet boerenprotest op scherp

Geen landbouw meer rondom natuurgebieden of zelfs in gehele provincies? Het is een van de beleidsmogelijkheden uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat voor beroering zorgt. Woensdag 7 juli gaan de boeren protesteren tegen de huidige stikstofmaatregelen op het Malieveld in Den Haag. Het Planbureau schetst in het rapport ‘Naar een uitweg uit de stikstofcrisis’ de mogelijkheden die op tafel liggen om de stikstofcrisis op te lossen. Sinds het Programma Aanpak Stikstof in 2019 is afgeschoten door de Raad van State verkeert Nederland in

Lees verder

Klimaatdoelen zijn een politieke keuze

Feiten en meningen zijn in deze tijd steeds moeilijker te onderscheiden, zeker in het debat over klimaatverandering en wat de mens hieraan moet doen. Politici moeten de wetenschap serieus nemen, maar andersom moeten wetenschappers geen politiek willen bedrijven, schrijft filosoof- en aardwetenschapper-in-spe Willem Jan Blom in een artikel voor EW Podium. In het klimaatdebat lopen politiek en wetenschap op een verwarrende manier door elkaar. Bijvoorbeeld als politici ter rechterzijde de consensus onder klimaatwetenschappers niet accepteren en met zelfgemaakte grafiekjes proberen aan te tonen dat er niets aan de

Lees verder

EU-klimaatdoel aangescherpt, CO2-prijs breekt record

De Europese Unie verhoogt het klimaatdoel voor 2030. In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 55 procent zijn gedaald. Dat is flink hoger dan het eerdere doel van 40 procent. De regeringsleiders van de lidstaten besloten dat vanmorgen op een top in Brussel. Al bij het aantreden in 2019 van de Europese Commissie, geleid door Ursula von der Leyen (CDU), was duidelijk dat het klimaatdoel zou worden aangescherpt. Dit hoort bij de ‘Green Deal’ van vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans (PvdA)

Lees verder

D66 wil graag van de zetels af: willen CO2-uitstoot nog sneller verminderen

De weerstand tegen het huidige klimaatbeleid en de kosten die daarbij komen kijken zouden alle alarmbellen bij de voorstanders ervan moeten doen laten rinkelen. Maar D66 staat daar boven en gaat er gewoon lekker nóg harder in. Zij willen in 2030 de CO2-uitstoot verminderen met maar liefst 60 procent! En let wel, het gaat hier …

Lees verder

Zelfs tweede coronagolf helpt niet om ook maar in de búúrt te komen van Urgenda-doelstelling

Dit ‘groenste kabinet ooit’ loopt hopeloos achter wat betreft het halen van de Urgenda-doelstelling over CO2-reductie. Die zou in 2030 gehalveerd moeten zijn, maar is blijven steken op zo’n 34 procent. En dat is inclusief de ‘bijdrage’ van het coronavirus! Dat dit ‘groenste kabinet ooit’ helemaal niet zo groen is als ze zelf beweren, blijkt …

Lees verder

JOVD: Tijd voor een rationeel klimaatbeleid!

Het kabinet moet zo snel mogelijk afscheid nemen van subsidie voor biomassacentrales, schrijven voorzitter Rick Oudshoorn en bestuurslid Wilbert Frieling van VVD-jongerenorganisatie JOVD. VVD-minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes moet ‘zich niet blindstaren op een papieren doelstelling, terwijl het landschap en de organismen daarbinnen in een rap tempo verpulveren’. Het debat in de Tweede Kamer over het Klimaatakkoord en daaruit voortvloeiende maatregelen voor CO2-reductie, begint weer op gang te komen. De Tweede Kamer uitte recent kritiek op minister Eric Wiebes die wil vasthouden aan de subsidies

Lees verder

Frans Timmermans opent aanval op vlees: ‘EU moet burger helpen juiste keuze te maken’

Frans Timmermans is een échte doorzetter. Keer op keer reageert men negatief op zijn radicale Green Deal-plannen. En toch blijft hij maar proefballonnetjes opwerpen, want “Moeder Aarde heeft er genoeg van”. En ach, het kost weliswaar 260 miljard euro per jaar, maar gelukkig verzekert Timmerfrans ons ervan dat we hier een vrije keuze in hebben: …

Lees verder