Antiracisten danken veel aan Verlichters die zij uit curricula willen verbannen

Wie was er belangrijker voor de universitaire traditie?, vraagt Constanteyn Roelofs zich af. Is het de grondlegger van het empirisme, de vader van de wetenschappelijke methode en een groot voorvechter van de vrijheid van onderzoek, David Hume? Of is het een junk met een verdrietig leven dat eindigde in een confrontatie met de politie: George Floyd? Constanteyn Roelofs Wekelijks verkent historicus Constanteyn Roelofs de tragikomische tegenstrijdigheden in economie en maatschappij. Op het oog lijkt dat geen moeilijke vraag, maar omdat het 2020 is, is het dat wel. De

Lees verder

Verdienen vrouwen nu wel of niet minder dan mannen?

Vrouwen zijn tegenwoordig hoger opgeleid dan mannen en ze kiezen ook steeds vaker voor traditionele ‘mannenberoepen’. Daarbij nam het verschil in uurloon van mannen en vrouwen de afgelopen tien jaar af. Daardoor lijkt het erop dat de vrouwenemancipatie de vaart erin heeft, maar voltooid is die nog niet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde cijfers over de staat van de arbeidsmarkt in 2019. Een van de opbeurende conclusies die het CBS trekt, is dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen steeds verder slinkt. Lees ook uit

Lees verder