SG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en President van de Algemene Rekenkamer bevestigen: u hoeft geen belasting te betalen

Ja, natuurlijk wil iedere welwillende en getrouwe burger belasting betalen in een land dat goed functioneert, dat echte volksvertegenwoordigers heeft en waarin een echte democratie functioneert. De vraag is: leeft u in zo’n land? Kun je als individu besluiten om […]

Lees verder