Niet Wilders was de oorzaak van de val van Rutte-1, maar Verhagen.

Sinds de onderhandelingen in het Catshuis tussen CDA, VVD en PVV mislukte krijgt Wilders de schuld. Uit een reconstructie door De Volkskrant blijkt dat dat niet eerlijk is. Het was CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen die een fatale fout maakte.

Hij beloofde Wilders de ontwikkelingshulp met 2 miljard te verlagen en kon dat niet waarmaken. Dat kwam omdat hij de staatssecretaris die ging over ontwikkelingssamenwerking, Ben Knapen, verkeerd had begrepen. Hij dacht dat die zijn budget met nog wel 2 miljard wilde verlagen. Maar toen Verhagen dat aan Wilders had aangeboden bleek dat Knapen zou aftreden als het werkelijk gebeurde. Verhagen en Rutte reageren verbijsterd, maar Knapen heeft de steun van zijn partijgenoten in het kabinet. Die hebben zich niet lang daarvoor gezamenlijk voorgenomen dat zij zich feller teweer moeten gaan stellen tegen Wilders. Ze hebben er genoeg van steeds voor hem te moeten buigen, de grens is bereikt.

Verhagen vreest dan ook dat het toch al gespleten CDA uiteenvalt als hij Knapen laat gaan. Verhagen moest het aanbod dus intrekken en Wilders stapte toen boos op.

Uit de fascinerende reconstructie blijkt dat Geert Wilders in het kabinet heel veel te zeggen had en zich met alles bemoeide. Elf betrokkenen verleenden deze winter hun medewerking. Oud-minister Leers stelde zijn dagboekaantekeningen ter beschikking.

Naar website…

Welingelichte kringen